فروش تجهیزات جانبی

بیشترین تجهیزات مصرفی جهت فروش در این بخش قرار گرفته است

-

لوازم جانبی دستگاههای تزریق پلاستیک

شاسی
شاسی
مدل 1200
سیلندر ماردون
سیلندر ماردون
کد 1280
شاسی
شاسی
مدل 1200
سیلندر ماردون
سیلندر ماردون
کد 1280
پیمایش به بالا